პროგრამის აღწერა

გიორგი ალექსიძის სახელობის „თბილისის თანამედროვე ბალეტის“ სამხატვრო ხელმძღვანელის მარიამ ალექსიძის საავტორო პროგრამის სახელწოდება -
„ცეკვა და თანამედროვეობა“
პროგრამის მიზნები:
ცეკვის შესწავლა ემსახურება ადამიანის ფიზიკურ და ესთეტიკურ განვითარებას, შრომისმოყვარეობის, დისციპლინის, პასუხისმგებლობის შეგრძნებას. ქორეოგრაფიული აღზრდა განსხვავებული საცეკვაო მონაცემისა და შესაძლებლობის ნებისმიერ ადამიანში ანვითარებს რიტმს, დამახსოვრებისა და გამეორების უნარს. ხელს უწყობს მოქნილობას, კოორდინაციას, ცეკვის და მუსიკის ხასიათის აღქმის უნარს. ხსნის დაძაბულობას და ანვითარებს ფანტაზიას. სწავლის პროცესში ადამიანს უვითარდება თანამედროვე ცეკვის, როგორც აღქმის, დამახსოვრების და გამეორების უნარი, ისე ნასწავლი და უკვე დახვეწილი კომპოზიციების წარმოდგენისა და თავის წარმოჩენის უნარიც. თანამედროვე ცეკვა მატებს სილაღეს და სიმსუბუქეს ყოველდღიურ ცხოვრებაში.

საავტორო პრინციპი:
ფიზიკური განვითარებისათვის აუცილებელია იატაკზე და დარბაზის სივრცეში სპეციალური ვარჯიშების შესრულება. რიტმის, მოქნილობის, კოორდინაციის განვითარებისთვის საჭიროა კლასის მონაწილემ გააკეთოს რიტმიკის ვარჯიშები და გაწელვები. იმისათვის, რომ მან შეძლოს ცეკვისა და მუსიკის ხასიათის აღქმა, თავდაპირველად უნდა შეისწავლოს ცალკეული ილეთები და მათი საჭიროებები. შემდეგ დაიმახსოვროს და შეასრულოს ილეთების საფუძველზე დადგმული მცირე კომპოზიციები. იმისათვის, რომ მონაწილემ მოიხსნას ფიზიკური თუ შინაგანი ხასიათის დაძაბულობა, გააღვივოს თავისი ფანტაზიისა და ინტერპრეტაციის უნარი, სწავლების პერიოდში შესაძლოა დაევალოს იმპროვიზაციული დავალებები და თემატური ცეკვა-თამაშობები.

საგანმანათლებლო პროგრამების ხელმძღვანელი:
მარინა ალექსიძე - გიორგი ალექსიძის სახელობის „თბილისის თანამედროვე ბალეტის“ დასის მმართველი-მთავარი ბალეტმაისტერი

პედაგოგი:
ნინო გოგუა - გიორგი ალექსიძის სახელობის „თბილისის თანამედროვე ბალეტის“ წამყვანი სოლისტი და საგანმანათლებლო პროგრამების პედაგოგი

საკონტაქტო პირი:
მარიამ რაზმაძე - გიორგი ალექსიძის სახელობის „თბილისის თანამედროვე ბალეტის“ საგანმანათლებლო მიმართულების ადმინისტრატორი
მობილური - 598 595 198

უკან დაბრუნება