გასტროლები

ნოემბერი 2018

დასის პირველი საერთაშორისო გასტროლი გერმანიაში

ნოემბერი 2018

დასის გასტროლი ქუთაისში

აგვისტო 2018

დასის გასტროლი ბათუმში

აგვისტო 2016

პროექტი „ხამსე“ და დასის პირველი გასტროლი ბათუმში.

ნოემბერი 2016

დასის გასტროლი ქუთაისში