გასტროლები

ნოემბერი 2016

დასის გასტროლი ქუთაისში

აგვისტო 2016

პროექტი „ხამსე“ და დასის პირველი გასტროლი ბათუმში.