სასწავლებელი

დასი მიზნად ისახავს დარგის განვითარებასა და პოპულარიზაციას, საგანმანათლებლო პროექტებს თბილისსა და რეგიონებში. თანამედროვე ბალეტის პროფესიულად დაუფლებისთვის დასის ბაზაზე საქართველოში დაფუძნდება პირველი სასწავლებელი, რომელიც მოდერნ-ბალეტისა და თანამედროვე ცეკვის სხვადასხვა მიმდინარეობასა თუ ტექნიკას დანერგავს და განავითარებს.